Chính sách Bảo mật

Giới thiệu

relaytxt.com (“chúng tôi,” “chúng ta,” hoặc “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin Chúng tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau:

  1. Thông tin Cá nhân: Bao gồm dữ liệu bạn cung cấp tự nguyện, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào bạn gửi thông qua các biểu mẫu liên hệ hoặc quy trình đăng ký của chúng tôi.
  2. Dữ liệu Phái sinh: Chúng tôi có thể thu thập thông tin tự động, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và dữ liệu về địa lý.

Cách chúng tôi Sử Dụng Thông Tin của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

– Để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.

– Để cải thiện trang web của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm người dùng.

– Để phản hồi các yêu cầu và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

– Để gửi email định kỳ liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Cookie và Công nghệ Theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để phân tích hành vi người dùng, cải thiện trang web của chúng tôi và cá nhân hóa nội dung.

Lưu trữ Dữ liệu

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp bên dưới.

Sự Đồng Ý của Người Dùng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn như đã mô tả ở đây.

Chia Sẻ và Tiết Lộ Dữ liệu

Chúng tôi không bán, giao dịch hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh hoặc các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của pháp luật.

Quyền Lợi của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện các quyền này.

Biện Pháp Bảo Mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền dữ liệu nào qua Internet là hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thay Đổi vào Chính sách Bảo Mật này

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách Bảo mật này. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected].