Điều Khoản Sử Dụng

 1. Chấp Nhận

Bằng cách sử dụng relaytxt.com, bạn đồng ý với những điều khoản này.

 1. Nội Dung
 • Bạn không được đăng tải bất kỳ nội dung gây hại, bất hợp pháp hoặc xúc phạm nào.
 • Chúng tôi giữ quyền loại bỏ bất kỳ nội dung vi phạm những điều khoản này.
 1. Sở Hữu Trí Tuệ
 • Mọi nội dung trên relaytxt.com được bảo vệ bởi bản quyền.
 • Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sửa đổi nội dung của chúng tôi mà không có sự cho phép.
 1. Liên Kết đến Các Trang Web Bên Ngoài
 • Chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài cho sự tiện lợi của bạn.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành bảo mật của họ.
 1. Giới Hạn Trách Nhiệm
 • Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác, nhưng có thể xảy ra lỗi.
 • relaytxt.com được cung cấp “như là,” và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào.
 1. Thay Đổi trong Các Điều Khoản
 • Kiểm tra trang này định kỳ để xem các thay đổi.